Menu Side

Serwis

Elektromontaż Rzeszów S.A. prowadzi działalności w zakresie modernizacji, konserwacji oraz serwisu istniejących obiektów oraz instalacji technologicznych i maszyn. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wszelkiego typu obiektów w przemyśle: energetycznym, telekomunikacyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym, rafineryjnym i petrochemicznym, ochrony środowiska oraz farmaceutycznym.

 

Oferta w tym zakresie obejmuje:

  • testy i prace rozruchowe,
  • próby, badania i pomiary pomontażowe,
  • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
  • modernizację, konserwację i serwis instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz AKPiA w istniejących obiektach,
  • diagnostykę stanu technicznego sieci kablowych i napowietrznych,
  • pomiary i lokalizację uszkodzeń kabli SN i nN,
  • diagnostykę pracy transformatorów, wyłączników, kondensatorów, bezpieczników, stanu izolatorów, urządzeń rozdzielczych, mostów szynowych,
  • pomiary termowizyjne,
  • aktualizację oprogramowania.