Menu Side

Systemy zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Od początku prowadzonej działalności Elektromontaż Rzeszów S.A. stawia na wysoką jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów, jako ten element, który gwarantuje spółce sprawne funkcjonowanie na rynku.

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce wdrożyliśmy i poddaliśmy certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001 system zarządzania jakością. Certyfikat na ten system po raz pierwszy uzyskaliśmy już w 1996 roku.

Stopniowo w kolejnych latach rozszerzyliśmy nasz system o inne elementy związane z ochroną środowiska naturalnego w jakim prowadzimy działalność oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i osób współpracujących.

Obecnie wszystkie te elementy tworzą zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001
  • PN-EN ISO 14001
  • PN-ISO 45001

 

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Zarówno nasz personel, jak i współpracujący z nami Klienci i Dostawcy, są świadomi tego, że w obszarze jakości, dbałości o środowisko naturalne i zdrowie pracowników stawiamy przed sobą ambitne wyzwania.

Wyrazem tego jest „Polityka jakości, środowiska i BHP”, która stanowi czytelną deklarację kierownictwa Spółki odnośnie wyznaczonych celów oraz zasad jakimi się kierujemy, aby te cele osiągać.

 


 

 

 

Certyfikaty

Potwierdzeniem praktycznego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarzadzania są posiadane przez Spółkę certyfikaty - wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

 

 

 

 

 

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty dotyczące produkowanych wyrobów 

https://elmont.eu/produkcja2/certyfikaty