Main slider

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Jesteśmy jedną z największych firm produkcyjno-montażowych branży elektrycznej w Polsce.
Misją Spółki jest dostarczenie najwyższej jakości kompleksowych usług elektromontażowych oraz tworzenie produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Menu firma poziom

Aktualności

Kontakt

Elektromontaż Rzeszów S.A.
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

Ogólna Klauzula Informacyjna Rodo

Adresy

tel. centrala +48 17 864 05 30
fax +48 17 853 67 60

sekretariat@elektromontaz.com.pl
marketing@elektromontaz.com.pl

KRS

NIP: 813-03-36-688 Regon: P-690007950
Konto: BGK Oddział Rzeszów nr 39 1130 1105 8400 0000 0001 3959
KRS 0000035111; Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał własny: 50 509 646 PLN (stan na 31.12.2018)
Kapitał zakładowy: 1 650 150 PLN wpłacony w całości
BDO 000018140