Menu Side

Instalacje elektryczne

Wykonawstwo instalacji elektrycznych obejmuje dostawę i montaż:

  • stacji transformatorowych wewnętrznych i napowietrznych,
  • rozdzielnic średniego i niskiego napięcia,
  • instalacji zasilających,
  • instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
  • instalacji oświetlenia zewnętrznego,
  • instalacji uziemiających i odgromowych,
  • linii kablowych i napowietrznych,
  • opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej.