Menu Side

Rozdzielnice SN i nN

Elektromontaż Rzeszów S.A. to producent urządzeń rozdzielcze średniego i  niskiego napięcia. Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką ofertę pozwalającą na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika, jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji.

Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym; szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach automatyki i sterowania.