Menu Side

Zarząd

Zarząd Spółki Elektromontaż Rzeszów S.A. pełni obowiązki w następującym składzie:


Sławomir Ciuł
                          – Prezes Zarządu

Ksymena Felisiak                  – V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych

Aleksander Pękala                  – V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych