Menu Side

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. uzyskał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na realizację projektu:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MODERNIZACJĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W HALACH PRODUKCYJNYCH SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w halach produkcyjnych firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. poprzez modernizację i optymalizację oświetlenia oraz montaż wentylacji mechanicznej, dzięki której z powietrza w hali usuwane będą opary i czynniki chemiczne. Opisane działania w znacznym stopniu przyczynią się zwiększenia komfortu na stanowiskach pracy oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego.

 
Planowana całkowita wartość projektu: 359 009,64 PLN

Wysokość dofinansowania: 287 207,71 PLN