Menu Side

Instalacje teletechniczne

Wykonawstwo instalacji teletechnicznych obejmuje dostawę i montaż:

 • systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
 • systemów sterowania oddymianiem,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
 • systemów antywłamaniowych (SSWiN),
 • okablowania strukturalnego (LAN),
 • systemów telewizji dozorowej (CCTV),
 • systemów kontroli dostępu (KD),
 • systemów audiowizualnych (AV),
 • systemów detekcji gazów,
 • systemów rejestracji czasu pracy (RCP)
 • opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej.