Menu Side

Historia

Tworzenie historii firmy zaczęło się w roku 1968 kiedy to powstało Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa wykonujące zarówno roboty elektryczne jak i sanitarne. Po trzech latach działalności utworzoną organizację przekształcono w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych.

Nowo powstałe przedsiębiorstwo objęło swoim obszarem działania cały południowo-wschodni region Polski, koncentrując się na wykonywaniu instalacji elektrycznych dla budownictwa i produkcji urządzeń elektrycznych. Przez lata swojej działalności przedsiębiorstwo wyrobiło sobie dobrą markę u klientów w kraju, a później także za granicą. Praca w solidnej firmie, połączona z rozwojem zawodowym i możliwościami wyjazdu na kontrakt zagraniczny ustabilizowały załogę.

W okresie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Elektromontaż Rzeszów SA przez wiele lat prowadził prace elektroinstalacyjne i był dostawcą urządzeń elektrycznych na rynki zagraniczne. Pracownicy firmy pracowali na budowach w: Austrii, Bułgarii, Czechach, Libii, Iraku, Niemczech, Słowacji, Rosji i Ukrainy. Przy realizacji zagranicznych kontraktów firma współpracowała z największymi polskimi firmami eksportowymi.

Od roku 1982 RPRE uzyskało status Elektromontażu, co potwierdziło rosnącą rangę firmy, ale i wymuszało zmiany organizacyjne, poszerzenie oraz unowocześnienie produkcji a także poprawę jej jakości. Na tym jednak nie skończyły się zmiany w firmie. Koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych to wielkie przekształcenia własnościowe w całej polskiej gospodarce. Powstało tysiące niewielkich firm budowlanych i instalacyjnych coraz skuteczniej konkurujących z istniejącymi kolosami, a rynek inwestycyjny zmniejszył się. Sytuacja dojrzała do zdecydowanych rozwiązań i podjęto decyzję o prywatyzacji. Od sierpnia 1991 dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną Elektromontaż Rzeszów SA o całkowicie prywatnym kapitale.

W celu przystosowania firmy do wymagań rynku od 1993 roku wdrażany był system zapewnienia jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. W grudniu 1996 roku Elektromontaż Rzeszów SA otrzymał certyfikat jakości.
Biorąc pod uwagę charakter produkowanych wyrobów i robót montażowych na budowach oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne i harmonijne współistnienie z otoczeniem, w kwietniu 1997 roku i rozpoczęto proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. System został poddany certyfikacji i we wrześniu 1998 roku Elektromontaż Rzeszów S.A. otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001.
W 1998 roku firma rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prace wdrożeniowe zostały zakończone sukcesem i w roku 2000 spółka pomyślnie przeszła procedurę certyfikacyjną otrzymując certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001.

Od roku 2000 spółka wprowadziła  połączenie wszystkich funkcjonujących systemów i otrzymała certyfikat  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.
W kolejnych latach firma pomyślnie przechodziła wszystkie audyty uzyskując jako jedna z pierwszych w Polsce zintegrowany certyfikat systemu zarządzania zakresie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Posiadamy również „Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia“, które świadczy o tym że firma wykazuje pełną gotowość do realizacji zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli tajnej.