Menu Side

Słupy parkowe sześciokątne NT-6-3

Słupy NT – parkowe o przekroju sześciokątnym t=3mm

Dane techniczne
TYP
H
 Ød/DE
Z
L
m
a x a x h
TYP
 
m
mm
mm/m
mm
kg
m
S-30P/6-3
3,0
60/143
27
100
29
0,3 x 0,3 x 0,75
F75/200
S-40P/6-3
4,0
60/143
20
100
37
0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)*
F100/200 (F75/200)*
S-50P/6-3
5,0
60/143
16
100
45
0,3 x 0,3 x 1,0
F100/200


* – Fundament w zależności od obciążenia słupa

Ød – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

 

Dane wytrzymałościowe
TYP
Masa opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I≤300mn.p.m
I≤500mn.p.m.
II≤300mn.p.m.
III≤950mn.p.m.
kNm
S-30P/6-3 50 2,904 2,222 2,045 0,450 2,3
S-40P/6-3 50 1,990 1,500 1,374 0,380 3,1
S-50P/6-3 50 1,322 0,973 0,883 0,171 3,1