Menu Side

Słupy oświetleniowe stalowe spawane laserowo

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. od kilku lat realizuje produkcję nowych słupów oświetleniowych, gdzie w procesie produkcji wykorzystywane są technologie laserowe.
Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany w procesie rozkroju blach jak i łączenia uformowanych słupów wykorzystywany jest laser. Spawanie laserowe słupów odbywa się bez dodatku spoiwa, łączone elementy stykają się ze sobą a skupiona energia lasera topi łączone krawędzie metalu. Technologia spawania laserowego zapewnia gładką spoinę, której nie trzeba poddawać już obróbce korygującej. Otrzymujemy tzw. „słup bezszwowy” – spoina jest minimalna i praktycznie niewidoczna.

Słupy oświetleniowe produkowane w technologii laserowej pozwoliły stworzyć nową ofertę słupów oświetleniowych, dotychczasowa oferta o cieńszych ściankach jest stopniowo zastępowana przez słupy oświetleniowe w grubościach ścianki 3 mm. Zastosowanie blach 3 mm w produkcji laserowej zapewnia grubszą warstwę ochronną cynku. Wg normy PN-EN ISO 1461 grubość warstwy cynku na słupach 3 mm wynosi średnio 70 mikrometrów.

Dodatkowym zabezpieczeniem słupów ocynkowanych może być system DUPLEX tzw. wielowarstwowe zabezpieczenie stali z wykorzystaniem powłoki cynkowej jako bariery elektrochemicznej, i powłoki malarskiej. Zabezpieczenie w tym systemie realizujemy w nowo uruchomionej malarni proszkowej, specjalnie przygotowanej do malowania 11 metrowych elementów słupów oświetleniowych.

 

Słupy oświetleniowe stalowe spawane laserowo:

Słupy parkowe sześciokątne NT-6-3

Słupy parkowe okrągłe NT-C-3

Słupy proste sześciokątne NT-P/6-3

Słupy proste okrągłe NT-PC-3

Słupy proste okrągłe NT-PC-4

Słupy wysięgnikowe sześciokątne NT-6-3 z wysięgnikiem ST-Y; ST

Słupy wysięgnikowe okrągłe NT-C-3 z wysięgnikiem ST-Y, ST

Słupy wysięgnikowe okrągłe NT-C-4 z wysięgnikiem ST, ST-Y

Słupy oświetleniowe bezpieczne CN-3PS; 100LE1