Menu Side

Certyfikaty wyrobów

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako wiodący producent słupów i masztów oświetleniowych oraz konstrukcji budowlanych posiada certyfikaty potwierdzające jakość wykonania tych wyrobów, które upoważniają m.in. do oznaczania ich znakiem CE.

 

Aktualnie Spółka posiada następujące certyfikaty dotyczące wyrobów produkowanych w Zakładzie Produkcji Metalowej:

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-40-5 dla stalowych słupów oświetleniowych:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 0) Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-40-6 dla aluminiowych słupów oświetleniowych:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Aluminiowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 0) 

 

Certyfikat potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego dla słupów S-100C-PS, S-110C-PS, S-120C-PS, S-100/8-PS S-110/8-PS, S-120/8-PS (bezpieczeństwo bierne klasa 100HE3, 100HE1):

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 100HE3, 100HE1) Certyfikat potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego dla słupów S-100CN-3PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3PS (bezpieczeństwo bierne klasa 100LE1):

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 100LE1)Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-1090-1 dla stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych klasy EXC3:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Stalowe i aluminiowe konstrukcje budowlane klasy EXC3

 

Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań normatywnych przez oprawy oświetleniowe:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg  Oprawy oświetleniowe