Menu Side

Słupy – uliczne proste rurowe gruntowe – SRwPG/Ø70

 

Dane techniczne
TYP
H
tbl
H1
Ød/DE
L
m
h
 
m
mm
m
mm
mm
kg
m
S-60SRwPG/Ø70
6,0
4
2,1
60/140
100
73,0
1,2
S-70SRwPG/Ø70
7,0
4
2,1
60/140
100
87,0
1,2
S-80SRwPG/Ø70
8,0
4
2,1
60/170
100
107,0
1,2
S-90SRwPG/Ø70
9,0
4
2,1
60/170
100
119,0
1,5
S-100SRwPG/Ø70
10,0
4
2,1
60/170
100
123,0
1,5
S-110SRwPG/Ø70
11,0
4
2,1
60/170
100
143,0
1,7
S-120SRwPG/Ø70
12,0
4
2,1
60/170
100
149,0
1,7

Głębokość „h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu rodzimego (o nienaruszonej strukturze)
i parametrach geotechnicznych z grupy II, wg tabeli na str 8.
Uwaga: H1 – nasadka słupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy.
Liczba przewężeń zależy od typu słupa
Ød – Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

 

Dane wytrzymałościowe
TYP
Masa Opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I ≤300m n.p.m.
I ≤500m n.p.m.
II ≤300m n.p.m.
III ≤950m n.p.m.
kNm
50 1,479 1,093 0,995 0,702 9,0
50 1,042 0,745 0,671 0,453 9,0
50 1,518 1,128 1,024 0,716 14,2
50 1,163 0,830 0,746 0,503 14,2
50 0,818 0,589 0,520 0,326 14,2
50 0,614 0,394 0,339 0,189 14,2
50 0,424 0,241 0,194 0,073 14,2

 

Materiały do pobrania:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg
  SŁUPY PROSTE RUROWE GRUNTOWE – SRwPG – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w tabeli