Menu Side

Maszty oświetleniowe aluminiowe

 

Dane techniczne
TYP
H
DA/DE
H1 H2 H3
m
n x Øs/AxB
Typ wieńca
a x a x h
  m
mm
m m m
kg
mm
m
M-160SwAL

16

95/220
6,0
6,5
4,5
196
4 x M30/300×300
WF424/4xM30
0,6 x 0,6 x 1,7
M-180SwAL
18
95/220
6,0
6,5
6,5
208
4 x M30/300×300
WF424/4xM30
0,6 x 0,6 x 1,7


Uwaga: Wymiary fundamentów są określone wstępnie dla gruntu z grupy II.

Fundament oraz warunki posadowienia dla masztów należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną dla docelowej lokalizacji.
Wymiary fundamentów prefabrykowanych określono dla średnich parametrów geotechnicznych. Warunki posadowienia fundamentu prefabrykowanego należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz instrukcją montażu masztów oświetleniowych dla danej lokalizacji.
Typ, rodzaj oraz sposób montażu (spawana lub przykręcana) głowicy masztu wg.zamówienia.
Konstrukcja masztów SwAL jest projektowana indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od obciążenia.

 

Dane wytrzymałościowe
TYP
Masa opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I≤300 m n.p.m.
I≤500 m n.p.m.
II≤300 m n.p.m.
III≤950 m n.p.m.
kNm
M-160SwAL 100 0,615 0,411 0,356 0,184 25
M-180SwAL 100 0,203 0,098 0,061 25

 

Materiały do pobrania:

https://elektromontaz.com.pl/storage/image/core_files/2020/6/29/af64ee54fa1bba9d60a641c279426edc/default/preview/Ikony-pdf.jpg
MASZTY OŚWIETLENIOWE ALUMINIOWE– karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” masztu w tabeli