Menu Side

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Obiekt: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zamawiający: APP Sp. z o.o.
Okres realizacji:
 X 2021 - I 2022
Wartość robót: 132 000