Menu Side

Certyfikaty

 

Certyfikat Partnera Schnieder Electric Polska w klasie autoryzacji Premier Plus – Złoty Producent Rozdzielnic Niskiego Napięcia.

 

Certyfikat w zakresie Projektowanie i produkcja rozdzielnic elektrycznych nN i SN, tablic elektrycznych i szaf zasilająco-sterowniczych wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o. o.

 

Certyfikat Partnera Sytemu pro E power dla rozdzielnic niskonapięciowych do 6300A zgodnie z normą IEC 61439-1/2 otrzymany od firmy ABB.