Menu Side

Uniwersytet Rzeszowski- Dworek w Weryni

Obiekt: Dworek w Weryni Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inwestor/Generalny Wykonawca: Uniwersytet Rzeszowski
Okres realizacji: V 2005 - VI 2006
Wartość robót: 170 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej siłowej i oświetleniowej
  • wykonanie instalacji teletechnicznej i teleinformatycznej
  • wykonanie instalacji oddymiającej oraz sygnalizacji pożaru