Menu Side

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Obiekt: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Zamawiający: ROSiR w Rzeszowie
Okres realizacji: III 2017 - IV 2018
Wartość robót: 353 342 zł