Menu Side

Ośrodek Krempna

Obiekt: Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej
Inwestor/ Generalny Wykonawca: PBK Sp. z o.o. w Jaśle
Okres realizacji:
Wartość robót:

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował wykonanie instalacji elektrycznej.