Menu Side

Oddział Kardiochirurgii w Rzeszowie

Obiekt: Oddział Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Rzeszowie
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Szpital Wojewódzki   Nr 2 w Rzeszowie 
Okres realizacji: IV 2005-IX 2006
Wartość robót: 4 000 000 PLNZakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linie kablowe niskiego napięcia
  • układ zasilania rezerwowego  
  • kanalizacja teletechniczna
  • rozdzielnice główne niskiego napięcia
  • rozdzielnice siłowe i oświetleniowe
  • instalacje silnopradowe