Menu Side

Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie

Obiekt: Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie
Zamawiający: Chemobudowa - Kraków S.A.
Okres realizacji: X 2006 - XI 2008  
Wartość robót: 2 201 036 zł