Menu Side

Hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie

Obiekt: Hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie
Zamawiający: db GROUP Jezierska, Janiszewski Sp. J.
Okres realizacji: VII 2011 - V 2012
Wartość robót: 3 450 000 zł