Menu Side

Zakłady Metalowe „Postęp”
w Gliwicach

Obiekt: Zakłady Metalowe „Postęp” w Gliwicach
Inwestor: Zakłady Metalowe „Postęp”
Okres realizacji: XI 2016 - XII 2016  
Wartość robót: 694 620 zł