Menu Side

Zakład przemysłu Wapienniczego
w Trzuskawicy

Obiekt: Zakład przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce
Inwestor/Generalny wykonawca: ZPW Trzuskawica SA
Okres realizacji: I 2007 - IV 2007
Wartość robót: 1 100 000 PLN

Zakres prac obejmował instalację elektryczną zasilania pieca do wypału wapna wydajności 600 Mg/dobę typu Maerz.