Menu Side

Zakład produkcyjny ALIMA GERBER w Rzeszowie

Obiekt: Zakład Produkcyjny Alima Gerber S.A. przu ul. Gen. Stanisława Maczka 1
Inwestor/Generalny wykonawca: Alima Gerber
Okres realizacji: I 2006 - V 2007
Wartość robót: 745 290 PLN

Zakres prac obejmował:

  • modernizacja sieci nn w ST. Trafo SO-4
  • instalacja elektryczna AKPiA hali Kaszek
  • remont instalacji elektrycznej hali Kremogenów
  • modernizacja rozdzielnicy R 15/2 w hali wyziału produkcyjnego