Menu Side

Instalacja osuszania gazu
we Włocławku

Obiekt: Instalacja osuszania gazu we Włocławku
Zamawiający: PGNIG Technologie SA
Okres realizacji: VI 2019 - IV 2020
Wartość robót: 3 709 188 PLN