Menu Side

Huta Szkła w Antoninku

Obiekt: Huta Szkła w Antoninku
Inwestor/Generalny wykonawca: Owens Illinois Polska SA
Okres realizacji: VII 2006 - XII 2006
Wartość robót: 1 700 000 PLN

Zakres prac obejmował:

  • dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia typu SM6 wolnostojącej, łukochronnej 15 kV, 24-polowej wraz z kompletem zabezpieczeń typu Sepam i wizualizacją stanu rozdzielnicy
  • wykonanie systemu telemechaniki i rozdzielnicy średniego napięcia
  • montaż i modernizacja rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 3-sekcyjnej typu Siemens
  • montaż transformatorów 15/0,4 kV - 1600 kVA i 1250 kVA- szt. 4
  • wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie układu pomiarowego po stronie średniego napięcia wraz z sumatorem i analizatorem sieci