Menu Side

Fabryka TRI Poland w Zagórzu

Obiekt: Fabryka TRI Poland w Zagórzu
Zamawiający: MILENIUM-IT
Okres realizacji: III 2013 - VI 2014
Wartość robót: 1 464 111 zł