Menu Side

Waterfront Gdynia

Obiekt: Budynek Waterfront Gdynia
Zamawiający: Vastint Poland Sp. z o.o.
Okres realizacji: V 2013 – VI 2015
Wartość robót: 14 000 000 zł