Menu Side

Budynek mieszkalny Mielec

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dąbrówki 7 w Mielcu
Inwestor/ Generalny Wykonawca: MSM w Mielcu
Okres realizacji: V 2007-VIII 2008
Wartość robót: 215 173 PLN

 

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wewnętrzne instalacje elektryczne (pom. mieszkalne, administracyjne oraz garaże)
  • instalacje teletechniczne
  • system detekcji par gazów na stanopwiskach postojowych
  • roboty zewnętrzne- oświetlenie terenu