Menu Side

Sieci elektryczne - Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kozodrzy

Obiekt: Sieci elektryczne - Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kozodrzy
Zamawiający: Poldim Dębica S.A.
Okres realizacji: III 2010 – X 2010
Wartość robót: 458 224 zł