Menu Side

Poprawa warunków napięciowych Ropienka

Obiekt: Poprawa warunków napięciowych oraz zasilanie nowych obiektów w miejscowości Ropienka
Zamawiający: Rzeszowski Zakład Energetyczny SA Rejon Energetyczny Sanok
Okres realizacji: 2004
Wartość robót: 165 000 zł

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował:

  • budowę stacji transformatorowej słupowej typu STSR 20/250 100kVA
  • budowę linii napowietrznej SN 3xAFL 35 mm2 15 kV o długości 1 419m
  • budowę linii kablowych niskiego napięcia typu YAKY 4x120mm2 o długości 225m
  • budowę linii napowietrznej NN o długości 296 m
  • budowę przyłączy napowietrznych NN o długości 44 m
  • demontaż linii napowietrznej NN