Menu Side

Linie SN, nN oraz stacje trafo – Zestawienie zbiorcze

Obiekt: Linie SN, nN oraz stacje trafo – zestawienie zbiorcze
Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. 
Okres realizacji: 2015
Wartość robót: 2 178 474 zł