Menu Side

Elektrociepłownia Rzeszów

Obiekt: Elektrociepłownia Rzeszów
Inwestor: Elektrociepłownia Rzeszów
Generalny Wykonawca: Lurgi Energie und Entsorgung
Okres realizacji: 2002-2003
Wartość robót: 3 832 774 zł


Realizowane prace obejmowały modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowego bloku parowo-gazowego.

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował: 

 • oświetlenie zewnętrzne 
 • instalacje uziemiające, odgromowe i połączeń wyrównawczych
 • główne trasy kablowe
 • układanie kabli zasilających urządzenia technologiczne
 • instalacje oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych
 • układanie i montaż kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych dla stacji 110 kV
 • modernizację szaf sterowniczych
 • dostawę o montaż rozdzielnicy oświetleniowej
 • instalacja zasilania klap oddymiających
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje AKPiA
 • system wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • instalacje systemu automatycznego gaszenia pożaru
 • system detekcji gazu
 • wykonanie pomiarów i prób oraz uruchomienie systemów