Menu Side

Zapora Wodna w Myczkowcach

Obiekt: Zapora Wodna w Myczkowcach
Inwestor/Generalny Wykonawca: ZEW Solina-Myczkowce 
Okres realizacji: VII 2006-XII 2007
Wartość robót: 118 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował remont instalacji oświetleniowej zapory wodnej w Myczkowcach oraz remont oświetlenia na jazie zapory.