Menu Side

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Mielcu

Obiekt: Przebudowa ul. Kochanowskiego w Mielcu
Zamawiający: Urząd Miasta w Mielcu
Okres realizacji: 2018
Wartość robót: 236 609 zł