Menu Side

Oświetlenie drogowe w Ustjanowej Górnej

Obiekt: Oświetlenie drogowe w Ustjanowej Górnej
Zamawiający: PRDiM Sanok
Okres realizacji: X 2019 - V 2020 
Wartość robót: 421 243 zł