Menu Side

Oświetlenie drogowe w Mielcu

Obiekt: Budowa drogi wewnętrznej w Mielcu
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Okres realizacji: XII 2014 - VII 2015
Wartość robót: 549 318 zł