Menu Side

Obwodnica Północna w Rzeszowie

Obiekt: Obwodnica Północna w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Skanska SA
Okres realizacji: X 2004-VIII 2006
Wartość robót: 777 000 PLN


W ramach projektu "Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzieki poprawie dostępnosci komunikacyjnej" zrealizowano fragment obwodnicy północnej od ul Lwowskiej do ul Siemieńskiego
Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • budowa oświetlenia drogowego
  • przebudowa i budowa sieci energetycznych SN i nN w tym sieci PKP 
  • wykonanie pomiatrów i badań linii
  • dostawę słupów oświetleniowych