Menu Side

Kładka przez rzekę Wisłę w Krakowie

Obiekt: Oświetlenie i iluminacja "Kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę w Krakowie"
Zamawiający: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Okres realizacji: V 2010 - IX 2010  
Wartość robót: 950 000 zł