Menu Side

Instalacje teletechniczne

Zespół Wykonawczy Teletechniki firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. realizuje projekty dla wszelkiego typu obiektów w przemyśle: energetycznym, telekomunikacyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym, rafineryjnym i petrochemicznym, ochrony środowiska, farmaceutycznym oraz papierniczym. Prowadzi również wykonawstwo obiektów biurowych, użyteczności publicznej i administracji, hotelowych i mieszkalnych.


Wykonawstwo instalacji teletechnicznych obejmuje dostawę i montaż:

  • okablowania strukturalnego,
  • systemów alarmu pożarowego,
  • systemów sterowania oddymianiem,
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
  • systemów antywłamaniowych,
  • systemów CCTV,
  • systemów kontroli dostępu,
  • opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.