Menu Side

Tablice i szafy rozdzielcze

OFERTA PRODUKCYJNA zawiera wielowariantowy asortyment produktów takich jak:
złącza kablowe, zestawy rozdzielczo-pomiarowe, urządzenia SZR, szafy kablowe, szafy oświetlenia zewnętrznego oraz skrzynie rozdzielcze dla stacji słupowych, wykonanych w obudowach izolacyjnych i spełniające wymagania stawiane przed urządzeniami o II klasie izolacji. Wszystkie tablice posiadają stopień ochrony nie mniej niż IP43 i mogą być stosowane w warunkach napowietrznych.


PRZEGLĄD WYROBÓW:


ZŁĄCZA KABLOWE
Przeznaczone do połączeń instalacji wnętrzowej budynku z zewnętrzną siecią zasilającą. Oferta produkcyjna obejmuje złącza kablowe: ZK0/a, ZK0/b, ZK1/a, ZK1/b, ZK2a-d, ZK3a-e, ZK4.

ZESTAWY ROZDZIELCZO-POMIAROWE.
Zestawy rozdzielczo-pomiarowe stosowane do podłączenia instalacji wnętrzowej obiektu z zewnętrzną siecią kablową niskiego napięcia oraz do pomiaru bezpośredniego lub pół pośredniego energii czynnej i biernej odbiorników o prądzie znamionowym do 400A.Typowe zestawy to: Zp2(3)/p, Zp3(20/p).

UKŁADY SZR.
Urządzenie SZR stosowane do zasilania odbiorców wymagających dużej pewności zasilania w obwodach o maksymalnym prądzie ciągłym do 200A, umożliwia to zasilanie dwustronne. Wymiary obudowy są zgodne w wymiarami złącz, co ułatwia montaż SZR-u bezpośrednio pod złączem.

SZAFY KABLOWE.
Szafy kablowe typu SKPE przeznaczone są do wykonywania rozgałęzień kablowych. Szafy wykonane są z tworzyw termoutwardzalnych, montowane na fundamentach. Typowym wyposażeniem szafy są rozłączniki bezpiecznikowe.

SZAFY OŚWIETLENIOWE.
Szafy oświetleniowe w obudowach izolacyjnych stosowane są w obwodach zasilania i sterowania oświetleniem ulic, placów, obiektów użyteczności publicznej.

ROZDZIELNICE DO STACJI SŁUPOWYCH.
Rozdzielnice tego typu (SRI) stosowane są do budowy stacji transformatorowych słupowych. Służą do wykonania wyprowadzeń kablowych ziemnych i napowietrznych w sieciach NN, o prądzie znamionowym do 400A.