Menu Side

Rozdzielnice średniego napięcia

Rozdzielnica RUe stosowana w energetyce przemysłowej, do prostych stacji oddziałowych, w stacji zasilających niewielkich odbiorców przemysłowych oraz w miejskich stacjach transformatorowych energetyki zawodowej.

Celki rozdzielnicy posiadają bardzo lekką konstrukcję szkieletową ANKO. Mają one jednakowe wymiary dla napięć 12 i 24kV. W rozdzielnicy zastosowano system blokad mechanicznych i oraz blokady elektryczne .

Dane znamionowe RUe 10 RUe 20
Napięcie znamionowe izolacji 35/75 kV 50/125 kV
Napięcie znamionowe robocze 12 kV 24 kV
Prąd znamionowy do 630 A
Prąd znamionowy szczytowy 40 kA
Prąd znamionowy 1-sek 16 kA

Rozdzielnice Typu Mm 20 stosowane w miejskich stacjach transformatorowych. Przeznaczone są do ustawienia w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego jako przyścienne lub wolnostojące.
Celki rozdzielnicy posiadają bardzo lekką konstrukcję szkieletową ANKO .

W rozdzielnicy Mm 20 przewidziano następujące rodzaje pól:

 • pola liniowe
 • pola transformatorowe
 • pola pomiarowe
 • pola odgromnikowe
 • pola sprzęgłowe
Dane znamionowe Mm 20
Napięcie znamionowe robocze 24 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A
Prąd znamionowy szczytowy 40 kA
Prąd znamionowy 1-sek 16 kA
Wymiary pól (szerokość x wysokość x głębokość) 850x2600x1000

Rozdzielnice bezwyłącznikowe typu RES przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej o znamionowym napięciu roboczym 6, 10, 15 i 20 kV. Rozdzielnice typu RES są stosowane w energetyce przemysłowej w tzw. uproszczonych układach sieci kablowych magistralnych oraz pętlicowych, w stacjach końcowych lub przelotowych, zasilających transformatory o mocy do 630 kVA oraz silniki o mocy do 1000 kW/6kV.

Rozdzielnice typu RES charakteryzują się następującymi cechami użytkowymi:

 • dobrym poziomem parametrów znamionowych
 • lekką i sztywną konstrukcją ANKO
 • bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym, dużą trwałością konstrukcji
 • małymi wymiarami i masą
 • łatwością obsługi ruchowej, przeglądów i konserwacji
 • dużą niezawodnością eksploatacyjną i bezpieczeństwem obsługi, zastosowano izolowane szyny zbiorcze i obudowę o wysokim stopniu szczelności (IP 4X) oraz blokady mechaniczne i elektryczne.

Rozdzielnice typu RES są wyposażone w nowoczesne aparaty. Jako podstawowe łączniki zastosowano rozłączniki typu OR4 i OR5 na napięcia 12 i 24 kV oraz styczniki próżniowe na napięcie 7,2 kV typu HSV-7M z bezpiecznikami ograniczającymi WoHSV-71.

Dane znamionowe RES1 RES2
Napięcie znamionowe 12 kV 24 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A
Prąd znamionowy szczytowy 40 kA
Prąd znamionowy 1-sekundowy 16 kA
Stopień ochrony IP 4x lub IP 0X
Układ szyn zbiorczych pojedynczy
Wymiary celki (szer. x wys. x gł.) 650 x 2050 x 800 mm

Rozdzielnice typu REW 24/8 to uniwersalne, dwuczłonowe rozdzielnice w izolacji powietrznej, o zwartej i bezpiecznej łukoochronnej konstrukcji. Stosowane w stacjach energetyki zawodowej, zakładach przemysłowych, elektrowniach i sieciach infrastruktury miejskiej.

Rozdzielnica ma człon stały i ruchomy z pojedynczym układem szyn, zaproponowane rozwiąznia zapewniają dobór uniwersalnych konfiguracji dla napięć do 24 kV . Zastosowano w niej dwa rodzaje wyłączników próżniowych: typ HVX firmy Arewa z systemem blokad mechanicznych.

Konstrukcja REW spełnia wymagania w zakresie ochrony przeciwłukowej zgodnych z normą PN-EN 62271-200:2007 potwierdzonych atestem Instytutu Elektrotechniki nr 0664/NBR/09.

Główne zalety rozdzielnic REW:

 • małe wymiary gabarytowe, oszczędność zajmowanego miejsca
 • możliwość instalowania przy ścianach,
 • łatwość obsługi, całkowity dostęp z przodu rozdzielnicy,
 • system blokad zapewniający bezpieczeństwo obsługi,
 • wytrzymała łukoochronna konstrukcja,
 • możliwość stosowania nowoczesnej aparatury łączeniowej.
Dane znamionowe REW
Napięcie znamionowe izolacji 50/125 kV
Napięcie znamionowe robocze 24 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A do 1600 A
Prąd znamionowy szczytowy 50 kA
Prąd znamionowy 1-sek 20 kA