Menu Side

Rozdzielnice niskiego napięcia

Urządzenia rozdzielcze typu ZMR są stosowane w miejscach wytwarzania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej, pełniąc funkcje zarówno rozdzielnic jak i sterownic. Zapewniają użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Rozdzielnice ZMR można wyposażać w aparaturę wyłączającą, zabezpieczającą, sterowniczą, pomiarową, kontrolną oraz sygnalizacyjną. Modułowa konstrukcja, która może być wyposażana w człony stałe, ruchome i wysuwne umożliwia przystosowanie rozdzielnicy do indywidualnych potrzeb klienta.

Podstawowy szkielet szafy jest wykonany z cienkościennych kształtowników typu ANKO.
We wnętrzu szafy wyróżnić można trzy przedziały:

 • aparatowy, zawierający wyposażenie poszczególnych bloków funkcjonalnych
 • szynowy, w którym mieszczą się szyny zbiorcze główne oraz szyny zbiorcze poszczególnych szaf
 • przyłączowy, gdzie usytuowane są zaciski przyłączowe i kable doprowadzające do poszczególnych pól

W systemie rozdzielczym ZMR przewidziano następujące rodzaje szaf:

 • z członami stałymi
 • z członami ruchomymi, wtykowymi
 • z członami wysuwnymi

ZALETY
System rozdzielczy ZMR jest systemem modułowym, otwartym i elastycznym, dającym możliwość dowolnej konfiguracji całej rozdzielnicy jak i poszczególnych szaf w dostosowaniu do określonych warunków środowiskowych i wymagań w zakresie eksploatacji.
W porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, system ZMR posiada wiele zalet:

 • zwartość konstrukcji powodująca pomniejszenie wymiarów całego urządzenia
 • możliwość umieszczenia w jednej szafie różnych bloków funkcjonalnych
 • możliwość stacjonarnej, wtykowej (człony ruchome) i wysuwnej (kasetowej) zabudowy
 • stosowanie rozłączników bezpiecznikowych w postaci członów ruchomych
 • zasady budowy ułatwiające przebudowę i rozbudowę urządzenia
 • bezpieczna i prosta obsługa, oraz łatwy serwis i konserwacja
 • wysokiej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
 • estetyczny wygląd
Dane Techniczne
Znamionowe napięcie izolacji 690 V
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych głównych do 4000 A
Znamionowy prąd ciągły szyn pionowych do 1600 A
Znamionowy prąd 1-sek do 75 kA
Znamionowy prąd szczytowy do 200 kA
Stopień ochrony IP 40
Wymiary:  
– wysokość 2240 mm
– szerokość 400, 600, 750, 900, 1000 mm
– głębokość 600, 750, 900, 1000 mm

 

Rozdzielnice bez przedziałowe typu ZUR 2000/Rz są stosowane do rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania i sterowania układów sterowniczo-napędowych, stosowane jako rozdzielnice główne, oddziałowe, lub manewrowo- stycznikowe.

Zunifikowane rozdzielnice jednoczłonowe typu ZUR składają się z szaf podstawowych, zasilających, sprzęgłowych, odbiorczych, pomiarowych. Konstrukcja szkieletowa pozwala na tworzenie dowolnej konfiguracji rozdzielnicy w zależności od jej przeznaczenia, wyposażenie pól może być dobierane na podstawie katalogu lub może być zaprojektowane indywidualnie.

Dane Techniczne
Znamionowe napięcie izolacji 690 V
Znamionowe napięcie robocze 230/400V
Znamionowy prąd ciągły pól odbiorczych do 2500 A
Znamionowy prąd szczytowy pól odbiorczych do 105 kA
Stopień ochrony:  
– dla wykonania otwartego IP-00
– dla wykonania osłoniętego IP-31
– dla wykonania specjalnego IP 43
Wymiary:  
– wysokość 2240 mm
– szerokość 300, 450, 600, 750, 900, mm
– głębokość 630, 450, 600, 750, 900 mm

 

Szafy stycznikowo-rozdzielcze typu SXR0 są przeznaczone do zasilania i sterowania odbiornikami energii elektrycznej zwłaszcza przy zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Mogą być instalowane zarówno w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, jak i pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

BUDOWA:
Szafy mają konstrukcję samonośną wykonaną z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym.. Mogą być wykonane w wersji jednostronnej z dostępem od przodu i w wersji dwustronnej z drzwiami od przodu i od tyłu. Szafy mogą być dowolnie łączone w zestawy, typowy zestaw stanowi pole zasilająco-odpływowe i kilka pól odpływowych. Pola zasilające są wyposażone w łącznik główny, pomiar prądu i napięcia. Pola odbiorcze umieszczone są na stojakach stałych, obrotowych lub wychylnych wyposażonych zgodnie z potrzebami klienta.

Dane Techniczne
Znamionowe napięcie izolacji 690 V
Znamionowe napięcie robocze 230/400 V
Prąd znamionowy ciągły do 2500 A
Prąd znamionowy szczytowy 25 kA
Stopień dla wykonania osłoniętego IP-31
Standartowe wymiary szaf  
wysokość 2240 mm
szerokość 300, 450, 600, 750, 900 mm
głębokość 300, 450, 600, 750, 900 mm

 

Rozdzielnice typu RNN są stosowane w stacjach transformatorowych stacjonarnych i przewoĽnych o prądzie znamionowym pola zasilającego do 1250 A. Rozdzielnice RNN można wyposażać w aparaturę łączeniową i zabezpieczającą najnowszej generacji.
Wymiary rozdzielnicy umożliwiają modernizację stacji miejskich w dotychczas stosowanych obiektach.
Podstawowy szkielet szafy jest wykonany z cienkościennych ocynkowanych kształtowników ANKO. Rozróżniamy następujące rodzaje pól:

 • pole transformatorowe RT, wyposażone w odłącznik izolacyjny lub rozłącznik, elementy układu pomiarowego (przekładniki prądowe, zabezpieczenia obwodów napięciowych itp.)
 • pole oświetlenia RNO, wyposażone w aparaturę sterowania oświetleniem zewnętrznym
 • pola odbiorcze
Dane znamionowe  
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Napięcie znamionowe robocze 230/400 V
Prąd znamionowy ciągły 1250 A
Prąd znamionowy szczytowy do 65 kA

 

Szafy oświetleniowe stosowane do zasilania i sterowania obwodami oświetleniowymi ulic, placów, terenów rekreacyjnych i przemysłowych a także do iluminacji obiektów. Rozdzielnice charakteryzują się zwartą, zamkniętą izolacyjna lub stalową obudową. Rozdzielnice w zależności od zastosowania mogą być montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub słupach oświetleniowych.

Dane znamionowe  
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Napięcie znamionowe robocze 230/400 V
Prąd znamionowy 63 A do 250 A
Stopień ochrony IP-43

 

Szafy kablowe typu SKP stosowane do wykonywania rozgałęzień sieci kablowych. Zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed termicznymi skutkami przepływu prądu elektrycznego, mogącymi spowodować zagrożenie pożarowe. Rozdzielnice charakteryzują się zwartą, zamkniętą izolacyjna lub stalową obudową.

Dane znamionowe  
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Napięcie znamionowe robocze 230/400 V
Prąd znamionowy ciągły do 630 A
Prąd znamionowy zwarciowy 50 kA
Stopień ochrony IP-43

 

Rozdzielnice budowlane typu RB oraz przystawki pomiarowe PP są zestawami przenośnymi, stosowanymi do bezpiecznego zasilania placów budów w energię elektryczną. Zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed termicznymi skutkami przepływu prądu elektrycznego, mogącymi spowodować zagrożenie pożarowe. Rozdzielnice charakteryzują się zwartą, zamkniętą izolacyjna lub stalową obudową.

Dane znamionowe  
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Napięcie znamionowe robocze 230/400 V
Prąd znamionowy ciągły do 200 A
Stopień ochrony IP-43