Menu Side

Certyfikaty wyrobów

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako wiodący producent słupów i masztów oświetleniowych oraz konstrukcji budowlanych posiada certyfikaty potwierdzające jakość wykonania tych wyrobów, które upoważniają m.in. do oznaczania ich znakiem CE.

 

Aktualnie Spółka posiada następujące certyfikaty dotyczące wyrobów produkowanych w Zakładzie Produkcji Metalowej:

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-40-5 dla stalowych słupów oświetleniowych:

  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 0)  Ikony-pol   

 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-40-6 dla aluminiowych słupów oświetleniowych:

  Aluminiowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 0) Ikony-pol    

 

Certyfikat potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego dla słupów S-100C-PS, S-110C-PS, S-120C-PS, S-100/8-PS S-110/8-PS, S-120/8-PS (bezpieczeństwo bierne klasa 100HE3, 100HE1):

  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 100HE3, 100HE1)   Ikony-pol    


Certyfikat potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego dla słupów S-100CN-3PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3PS (bezpieczeństwo bierne klasa 100LE1):

  Stalowe słupy oświetleniowe (bezpieczeństwo bierne klasa 100LE1)   Ikony-pol Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN-1090-1 dla stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych klasy EXC3:

  Stalowe i aluminiowe konstrukcje budowlane klasy EXC3  Ikony-pol 

 

Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań normatywnych przez oprawy oświetleniowe:

  Oprawy oświetleniowe  Ikony-pol