Menu Side

Zakład Produkcji MetalowejElektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na ocynkowanych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych.

Wszystkie produkty firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. gwarantują wysoką jakość, służą przez wiele lat nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Jakość produkowanych wyrobów jest potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.
Elektromontaż Rzeszów S.A. jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normyPNEN40.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych. Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako pierwsza firma z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych przy zderzeniu z pojazdem zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767. W wyniku badania procesu projektowania, produkcji i kontroli, stalowych słupów typu S-100C-PS, S-110C-PS, S-120C-PS, S-100CN-3PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3PS z fundamentem F150/200-PS, oraz słupów typu S-100/8-PS, S-110-PS, S-120-PS z fundamentem F150/200-PS, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy potwierdził właściwości bezpieczeństwa biernego wymienionej grupy produktów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767.