Menu Side

Fundamenty słupów bezpiecznych F150/200-PS

 Norma PN-EN 12767


Najnowsze wyzwanie dla producentów słupów oświetlenia drogowego, to spełnienie wymagań normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego konstrukcji drogowych. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA prowadzi badania w tym zakresie od kilkunastu lat.
W praktyce, sprawdzenie wyrobów na zgodność z normą i przypisanie konstrukcji do odpowiedniej grupy polega na przeprowadzeniu testów zderzeniowych. Prowadzone badania zmierzają do udowodnienia, że tylko specjalne konstrukcje są w stanie znacznie zredukować powstającą w chwili zderzenia siłę przeciążenia poniżej niebezpiecznej dla ludzkiego życia wartości.

Norma PN-EN 12767 klasyfikuje trzy przedziały poziomu pochłaniania energii przez konstrukcje wsporcze i określa je, jako:
– pochłaniające energię w wysokim stopniu (HE);
– pochłaniające energię w niskim stopniu (LE);
–  nie pochłaniające energii (NE).
Określenie biernego bezpieczeństwa konstrukcji odnosi się do trzech definiowanych poziomów prędkości w chwili zderzenia, tj. 50, 70 i 100 km/h. Na końcowy wynik określający poziom bezpieczeństwa konstrukcji wpływają, w głównej mierze dwa, obliczane na podstawie testów, parametry:
wskaźnik przyspieszenia (ASI);
teoretyczna prędkość uderzenia głowy (THIV).
Nasza firma wykonała już kilkadziesiąt prób uderzeniowych słupów. Testujemy konstrukcje przewidziane, przede wszystkim, do celów oświetlenia miejsc o dużym natężeniu ruchu samochodowego (oświetlenie uliczne, drogowe, węzłów autostradowych itp.), a więc słupy
o wysokości 10-12 m. Dodatkowo, aby zaspokoić estetyczne potrzeby klientów, przygotowaliśmy dla nich bezpieczne słupy ośmiokątne i stożkowe.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA otrzymał raporty na zgodność z europejską normą EN 12767 na:
– słupy ośmiokątne typu S-100/8-PS (S-110-PS, S-120-PS) z fundamentem typu F150/200-PS,
– słupy stożkowe typu S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS) z fundamentem typu F150/200-PS,
– słupy stożkowe w technologii spawania laserowego typu S-100CN-3PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3PS z fundamentem typu F150/200-PS.
Omawiane słupy i fundamenty są chronione w Urzędzie Patentowym RP.

 

Prefabrykowany fundament betonowy typu F150/200-PS przeznaczony do posadowienia słupów bezpiecznych.


 

Dane techniczne
TYP
h
a
AxB
nxØs
m
Mg
 
m
m
mm
mm
kg
kNm
F150/200-PS
1,5
0,3
200×200
4xM20
225
31,5