Menu Side

Certyfikaty

 

 

 

 

 

 

Certyfikat CE

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN EN 40.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych.

Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikujacą, certyfikatami oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ceryfikat bezpieczeństwa biernego
  


Elektromontaż Rzeszów S.A. jako pierwsza firma z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych przy zderzeniu z pojazdem zgodnie z wymaganiami normy EN 40-5:2004 zał. ZA.

W wyniku badania procesu projektowania, produkcji i kontroli, stalowych słupów typu S-100C-PS, S-110C-PS, S-120PS z fundamentem F150/200-PS,oraz słupów typu S-100/8-PS, S-110/8-PS, S-120/8-PS z fundamentem F150/200-PS, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy potwierdził właściwości bezpieczeństwa biernego wymienionej grupy produktów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767.

 

 

 

 

 

Certyfikat PN-EN 1090


Certyfikat zakładowej kontroli produkcji PN-EN 1090.

Spełniając wymagania wynikające z obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów i norm, a odnoszące się do spawanych stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3.

Elektromontaż Rzeszów SA uzyskał w niezależnej jednostce notyfikującej certyfikat potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN-EN 1090-1 i może oznaczać produkowane wyroby znakiem CE.

 

 

 

 

 

Certyfikat - Oprawy oświetleniowe Elektromontaż Rzeszów S.A.