Menu Side

Systemy zarządzania

Jakość

Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo Pracy

Od początku działalności Elektromontaż Rzeszów S.A. stawiał na wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług, jako ten element, który gwarantuje nam funkcjonowanie na rynku. Nasz personel jest świadomy tego, że jakość jest tym co sprzedajemy naszym Klientom.

Potwierdzamy to m.in. w naszej polityce jakości, która stanowi czytelną deklarację kierownictwa Spółki co do celów jakie przed sobą stawiamy.

 

 

 

Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrożyliśmy i poddaliśmy certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001 system jakości- pierwszy certyfikat na system uzyskaliśmy w 1996 roku. Stopniowo rozbudowaliśmy nasz system o kolejne elementy, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa środowiska w jakim prowadzimy działalność oraz bezpieczeństwa pracowników.

Obecnie wszystkie one tworzą zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

Aby potwierdzić praktyczne funkcjonowanie systemu przed naszymi  Klientami poddaliśmy go certyfikacji w niezależnej jednostce certyfikującej w zakresie :projektowania, produkcji, instalowania i serwisie urządzeń i instalacji elektrycznych, teletechnicznych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz projektowania i montażu konstrukcji stalowych i aluminiowych, w tym słupów i masztów oświetleniowych.