Menu Side

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie

Obiekt: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Okres realizacji: IX 2000 - I 2008
Wartość robót: 513 730 PLN
Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • instalacja siłowa
  • rozdzielnie NN, kable zasilające wlz
  • instalacja oświetleniowa
  • instalacje teleinformatyczne
  • oświetlenie zewnętrzne
  • instalacja uziemiająca i odgromowa
  • prace rozruchowo-pomiarowe